ROTEM KİMYEVİ MADDELER SANATİ VE TİCARET A.Ş. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ROTEM A.Ş.; hayvan yem katkı maddeleri alanında faaliyet gösteren, mükemmele erişmekamacında bir firma olup, firmamızbelirlediği Kalite, Çevre ve İşSağlığı ve Güvenliği Entegre Politikası ile;

  • Uygulanabilir tüm birincil ve ikincil mevzuatlarla ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
  • Şirket performansı ve üretimde verimliliği arttırmayı,
  • Müşteri gerekliliklerini zamanında eksiksiz ve hatasız yerine getirerek müşteri memnuniyeti sağlamayı,
  • Tedarikçileri desteklemek ve geliştirmeyi,
  • İSG, Çevre, Kalite Yönetim sistemlerinin performansını arttırarak ve bu sistemlerin risk ve fırsatlarını etkin şekilde değerlendirip sürekli iyileştirme sağlamayı,
  • Kirliliğin önlenmesi ile ilgili faaliyetleri oluşturarak çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
  • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlamak,İSG risklerinin ve fırsatlarının doğasına uygunluğunu temin etmeyi,
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmayı,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve aktif katılımını sağlayarak risk analizleri ve önerileri gerçekleştirmek,açık iletişim ortamı sağlamayı,
  • Çalışanların İSG, Çevre ve Kalite farkındalığının arttırılması için gerekli eğitimleri düzenlemeyi,

taahhüt eder.

Saygılarımızla
Genel Müdür